Методические рекомендации по составлению рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО:

    

Татарский язык

Укыту фәннәре буенча эш программалары: татар теле: методик тәкъдимнәр. Төп гомуми белем мәктәбе. - Казан: ДБО «Белем сыйфаты мониторингының республика үзәге», 2013. - 116 б.

Гомуми белем оешмаларының укыту фәннәре буенча эш программаларын төзү һәм раслау буенча тәкъдимнәр «Россия Федерациясендә мәгариф турында» закон (№ 273-ФЗ, 29.12.2012) һәм төп гомуми белем федераль дәүләт белем бирү стандартлары таләпләренә туры китереп эшләнде. Тәкъдимнәр мәктәп җитәкчеләренә һәм укытучыларга татар теле бу­енча эш программаларын төзүдә ярдәмлек буларак әзерләнде; эш программаларын төзү һәм тормышка ашыру тәртибен, аларны раслаганда, администрация эшчөнлегенең эзлеклелеген регламентлый.

Казан шәһәре методик үзәге директоры,

п. ф. к., доцент Р.И. Шәяхмәтова редакциясендә

Рецензенты:

М.М. Шәкүрова, ФСИ КФУның хәзерге татар теле һәм аны укыту методикасы кафедрасы доценты, филология фәннәре кандидаты

Автор-төзүчеләр:

Г.С. Хафизова, Казан шәһәре Киров районы 70 нче номерлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы;

М.Х. Ханнанова, Казан шәһәре Идел буе районы 35 нче номерлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы, өстенлекле «Мәгариф» милли проекты җиңүчесе;

М.Н. Вәлиева, Казан шәһәре Идел буе районы 24 нче номерлы мәктәбенең та­тар теле һәм әдәбияты укытучысы, Казан шәһәре методик үзәге методисты;

Ф.С. Фәизова, Казан шәһәре Совет районы 141 нче номерлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы, Татарстан Республикасының атказанган укытучы­сы, өстенлекле «Мәгариф» милли проекты җиңүчесе - 2008;

Г.И. Сәйфетдинова, Казан шәһәре Совет районы 22 нче номерлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы, Казан шәһәре методик үзәге методисты;

Р.А. Абдуллина, Казан шәһәре Мәскөү районы 17 нче номерлы гимназиянең татар теле һәм әдәбияты укытучысы, өстенлекле «Мәгариф» милли проекты җиңүчесе-2011,2013;

И.Ш. Галеева, Казан шәһәре методик үзәге методисты, Татарстан Республикасының атказанган укытучысы, өстенлекле «Мәгариф» милли проекты җиңүчесе - 2006.

©ШМҮ,2013

© ДБО «БСМРҮ», 2013

УДК 372.881. 512.145 Казан шәһәре методик үзәгенең

ББК 74.268.1 (2Рос = Тат) фөнни-методик советы карары белән басыла

Р 13
Рейтинг@Mail.ru